Stichting

Tjuba Ta Kai is een kunstproject van:

Stichting Tjuba ta kai
mdebeet@gmail.com
tel. 0614978844
KvK nr 61678155

NL38 TRIO 0198 0401 80

Doelstelling
Het zowel in Nederland en Suriname maar ook daarbuiten en mede aan de hand van de levenswijze van de leden van de Surinaamse Matawai bevolking bevorderen van het respect voor eigen tijd, rust en balans, verbondenheid onderling en voor omgeving.

Bestuursleden
Merengue de Beet – Voorzitter
Ilse Hendriks – Secretaris
Sylvia Petronella Schinkel – Penningmeester