Soul practices

Drie soul practices zijn gedeelde beoefeningen waarin we samen ons proces in beeld brengen. Dit doen we met ‘balansbeelden’ waarin antwoorden van de ziel zichtbaar worden. Vanuit een groter perspectief komt inzicht in beeld en taal samen. Het is een methode die ik ontwikkeld heb om innerlijke rust te creëren . De practices kunnen na elkaar gevolgd maar ook afzonderlijk afgenomen worden.

  • Practice of aligned story’s : de basis eenvoud van essentie
  • Practice of vision story’s : onderzoek van diepere lagen
  • 1:1 soul story : verdieping van inzicht in patronen

Practice of aligned story’s 

I grow silent.

Dear soul, you speak. -Rumi

I’m still learning about what you love.

I’m going to give us more of that.

I promise

Soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is dat diepe verlangen dan?

Elk seizoen 1 dag, een doorlopende practice waarin we een basis leggen. De eenvoud van essentie. In een structuur die rust en eenvoud bied brengen we ons verlangen in beeld, kijken we waar vanuit we onze vragen kunnen vinden en brengen we beeld en schrift samen. Een manier om eenvoudig te zijn, binnen en buiten in balans. 

Ik heb een methode ontwikkeld waarmee je terug kunt keren naar innerlijke rust. Waarmee je doormiddel van uitgescheurde beelden antwoord krijgt op jouw (ziels)vraag of (ziels)verlangen.

Je gaat zelf aan de slag om jou verlangen  of vraag in beeld te brengen.

Deze practice dagen van verbindende verhalen geef ik samen met mijn vriendin Gitty de Gier die deze dagen zal begeleiden met invloeden uit de yoga en Ayurveda  en haar man John die zorgt voor een warme verse vegetarische lunch.

Elk van deze dagen heeft eenzelfde structuur. Ze zullen warm, rustig, persoonlijk, zacht, en vervuld van schoonheid zijn. We beginnen met een thee ritueel, en daarna zal ik meer vertellen over de Matawai en hun manier van leven. Deze Momenten van inspiratie bieden zicht op de kwaliteit van eenvoud en een brug naar de omgang met veelheid. De practice is een manier om in de eenvoud van onszelf te komen. 

Practice of vision story’s

Deze practice kan 1:1 zijn maar kan ook met een groep op aanvraag (bv voor een gezamenlijk doel.)

In deze practice gaan we op onderzoek.

Op onderzoek naar diepere lagen.

Er komt veel op ons af en we worden omringt door allerlei dingen, of mensen met andere meningen. Hoe pakken we hier onze draad in. Ik laat voorbeelden zien van mijn onderzoek en begeleid jou in jou onderzoek.

Bij een onderzoek gaan we gericht aan de slag om meerdere kanten van een verhaal in beeld te brengen of een specifiek onderdeel helder te krijgen.

Bijvoorbeeld om duidelijkheid te krijgen in een proces.

1:1 soul story’s a deep dive

De 1:1 soul story’s  gaan over een diepere aanraking. Ik maak deze beelden in opdracht. 

Patronen van stressvolle situaties, overweldigende gevoelens, disbalans, negatieve patronen vanuit t verleden. En t onderzoek naar de andere kant. De kanten van onze kracht.

Een soul story helpt ons herinneren wie we zijn, wat onze verlangens zijn en wat ons tegenhoud om in ons volle licht te stralen.

In de 1:1 soul story deep dive bied ik een beeld  met schrift als antwoord op een overeengekomen vraag.

Je krijgt:

  • een digitale soul story beeld
  • een mapje met losse afbeeldingen

( je kunt zelf kiezen of je hem neerlegt , opplakt of ophangt)

  • een eenvoudige uitleg/woord als omvattend geheel

Ziels verhalen zijn ‘balansbeelden’ waarin antwoorden van de ziel zichtbaar worden.

Vanuit een ander perspectief komt inzicht in beeld en taal samen.

Het beeld heeft een transformerende werking van innerlijke rust en geeft  diepgaande inzichten die met de tijd keer op keer nieuwe helderheid bieden.