Over het project

Het project is in ontwikkeling. De basis voor het project is al gerealiseerd. Materiaal voor exposities, vaklieden voor practices en een dansperformance. En het gehele dorp Boslanti en omliggende dorpen in Suriname staan in de wacht om aan de slag te gaan.

De missie van dit project is mensen weer bij hun gevoel te brengen.
Het gaat over verbinding met het wezenlijke, de essentie.
Dit wordt zichtbaar door balans in beeld te brengen met patronen.

Ik breng mijn eigen patronen in beeld in linnen panelen, een beeldenreeks met collage techniek, aanvullende installaties en een dans performance.

De ervaring van rust, balans en verbondenheid tijdens mijn jeugd in het binnenland van Suriname bij de Matawai en de tegenovergestelde ervaring van ¬†kwetsbaarheid en disbalans terug in Nederland, hebben mij ge√Įnspireerd mijn eigen patronen te onderzoeken, door een reis naar binnen te maken.

Naast het tonen van mijn eigen patronen, breng ik patronen samen. In silent art practices brengt het publiek hun eigen patronen in beeld en deze installaties worden verbonden met traditionele patronen van de Matawai in samenwerking met de Matawai zelf waardoor er nieuwe verbindingen ontstaan.
Heden en verleden van hier en daar worden in nieuwe beelden verbonden, waarin rust, balans en verbondenheid de essentie vormen.

Het gehele maakproces hier in Nederland en in Suriname zal worden vastgelegd in een documentaire.

Patronen vanaf een andere kant bekijken heeft een herstellende werking. De erkenning en het inzicht in de patronen zorgen ervoor dat we ruimte maken om onze eigen natuurlijke balans te kunnen en durven zijn.

Verbinding door balans in beeld.
Met het in beeld brengen van mijn eigen patronen, de erkenning van de waarden van de Matawai patronen en het maken van nieuwe patronen door het opnieuw verbinden van twee samenlevingen met een gezamenlijk verleden wil ik inspireren tot verbinding met het wezenlijke, de essentie.
Onze eigen natuurlijke balans zijn.
Vanuit onszelf rust en balans vinden om van daaruit te kunnen verbinden met anderen en onze omgeving zonder te hoeven rennen om t iedereen naar de zin te maken.